Projekt Phoenix 3 – cestovanie v čase

Vo februári 1981 bol zahájený projekt Phoenix III a pokračoval do roku 1983, ako vedľajšia vetva projektu Montauk. Cieľom bol výskum technológie časom zvláštnym špirálovým energetickým tunelom. Temporalnauti popisujú medzidimenzionálny tunel pokračujúci za otvorenou bránou, ako do diaľky odchádzajúca tuba o priemere asi 5-8 m, je steny rotovali pozdĺž osi a správali sa ako keby boli zhotovené z pevnej aj keď vlniacej sa pružnej hmoty. Napríklad televízny seriál hviezdna brána bol vytvorený na základe informácií z projektu Montauk. Tieto dva projekty boli založené na sírianskej technológii prevzatej od Leverónov a Antaresanov, ktorú sprostredkovali traja zajatí nemeckí vedci, ktorí s touto technológiou experimentovali už počas II. svetovej vojny. Jednou z prvých ciest temporalnautov viedla do roku 6.030 do neznámeho opusteného pozemského mesta ležiaceho v troskách so sochou zlatého koňa na námestí. Najďalej sa potom cestovalo do obdobia asi 10.000 rokov do budúcnosti, ale v obidvoch prípadoch existovalo niečo, čo popísali termínom “snová realita”. Javí sa to tak, že približne okolo roku 2012 sa nachádza neprekonateľná časopriestorová stena za ktorou existuje iba virtuálna (snová) realita. Keď človek prejde asi dve tretiny dráhy tunela dochádza k efektu, keď vystupuje vyššie vedomie z hmotného tela, známe ako out of body – vonku z tela prevádzané javom ezoterikov známe ako otvorenie tretieho oka.

Dodnes, ale neexistuje aspoň základný prehľad o výsledkoch všetkých uskutočnených vesmírnych misií a misií do minulosti Zeme. Sú k dispozícii iba úlomky informácií od D. Camerona, ktorý sa sám zúčastnil prieskumných misií na Mars už v roku 1983 a tiež niekoľkých misií do blízkej a vzdialenej minulosti. Jedna z misií viedla do obdobia ukrižovania Ježiša na Golgote. S.A. Swordlov, ktorý sa jej osobne zúčastnil, sa vo svojej knihe Emmanuel-The Story of Jesus zmieňuje o tom, že mal za úlohu odobrať vzorku Ježišovej krvi pre analýzu DNA a taktiež mal sledovať udalosti, ktoré nasledovali po jeho ukrižovaní. Potvrdil, že Ježiš bol pred ukrižovaním omámený nejakou drogou, po ukrižovaní bol zvesený z kríža a v doprovode svojej matky Márie bol cez Damask dopravený do Šrínagaru v Kašmíre, kde boli jeho rany vyliečené. Oženil sa s Máriou Magdalénou a mal s ňou tri deti. Mnoho rokov pôsobil v Kašmíre ako uctievaný guru a vykonal veľa zázrakov. Zomrel vo veku 117 rokov. O výsledkoch analýzy Ježišovej krvi nenašiel žiadne informácie. Niekoľko misií smerovalo tiež do Egypta, do obdobia medzi roky 1920 – 1930, kedy sa uskutočnilo skúmanie podzemie Veľkej pyramídy.

Údajne v hĺbke asi 150m pod Veľkou pyramídou bol nájdený vchod do ďalších priestorov uzatvorených kovovými dverami, zaistené zložitým zámkom na zvukový kód. Keď rozlúštili tento kód a dvere otvorili, našli rozsiahlu miestnosť dobre utesnenú proti vniknutiu vody, v ktorej boli uložené desaťtisíce záznamových diskov podobných dnešným CD, spolu s predmetom na kopírovanie mimozemského pôvodu. Egyptská vláda nedovolila nič z tejto miestnosti odviesť, získali modernou technikou 2.700 kópií a tie uložili v trezore na základni Kirkland v Novom Mexiku. Dodnes Američania nedovolili žiadnemu historikovi prístup k tomuto pokladu historických záznamov. Navonok preniklo iba málo informácií o tom, že časť diskov obsahuje informácie o histórii kolonizácie Zeme za posledných asi 100 000 rokov rôznymi mimozemskými rasami (D. Cameron, A. Bielek). Ďalšia malá spomienka rozpráva o histórii stavby tohto podzemného trezoru, ktorá mali vybudovať bližšie neurčení mimozemšťania a potom nad utesneným a zapečateným trezorom postavili dodatočne Veľkú pyramídu, približne pred 18.000 – 20.000 rokmi.

Pravidelné výlety v rámci projektu Phoenix III, prevádzajúce výskumy na Marse, boli údajne zahájené asi v roku 1983 dvomi bratmi D. Cameronom a A. Bielekom. D. Cameron v niekoľkých rozhovoroch s redaktorom časopisu Sovereign Scribe hovoril o tom, že väčšina výskumov na Marse bola vykonávaná v podzemí, kde doteraz existuje niekoľko miest z doby pred poslednou treťou katastrofou, ktorá postihla Mars. Trosky mestskej aglomerácie sa nachádzajú v prírodnom jaskynnom systéme v hĺbke 100-120 m pod povrchom. Našli sa tu artefakty pochádzajúce od niekoľkých civilizácií, ktorých vek bol odhadnutý pracovníkmi NASA na 250.000 -300.000 rokov. Mnohé zo zariadení a prístrojov bolo funkčných a podarilo sa ich uviesť do činnosti. Väčšina technických zariadení boli objavené podľa doteraz generovaného magnetického poľa. Bolo tu veľa nájdených kostier a mumifikovaných pozostatkov bytostí veľmi podobných ľuďom, ktorých vek odborníci z NASA odhadovali na 10.000 – 20.000 rokov, skupiny sôch vysokých 6 – 8 stôp (jedná o dĺžku otlačku ľudskej nohy – historická jednotka) zdobených drahokamami, bohaté archívy, veľké počty laboratórií, dielne a niekoľko doteraz funkčných generátorov hexagonálneho tvaru (šesťuholník), ktorých účelom bola výroba kyslíku z vody.

Inšpirovaný scenár filmu Total Recall. Našli sa tam tiež sklady so 17.000 tonami zvláštneho kovu veľmi podobnému zlatu, ktorého špecifická hmotnosť bola päťnásobne väčšia. Tento “poklad” bol prevezený na Zem a bol uložený v podzemnom laboratóriu Montauku. Chodby boli osvetlené neznámou, zrejme fluorescenčnou technológiou a generátory týchto zariadení sa im podarilo skoro uviesť do chodu. Informácie uložené v archívoch hovorili o ničivej vojne po ktorej, ktorí prežili odišli do podzemia a bol vyhubený nejakou kozmickou katastrofou, ktorú zrejme nikto z nich neprežil. Prieskum uskutočňovaný na povrchu potvrdil existenciu tenkej vrstvy atmosféry s dostatkom kyslíka, existenciu jazier s vodou v hlbokých preliačinách, mohutné ľadovcové vrsty na póloch a priemernú teplotu v oblasti rovníku okolo 27,8°C. Ďalej bolo objavených niekoľko gigantických kamenných tvárí, trosky stavieb neznámeho určenia, trosky kruhových miest a vrak zrúteného lietadla tvaru zaobleného trojuholníka veľmi pripomínajúci americké supermoderné kozmické lietadlo Astra Locust TR3-B.

Zdroj: jitrnizeme.cz